ALLMÄNNA VILLKOR
(TERMS AND CONDITIONS)

Detta avtal gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och SOLHEIM ApS, ägaren till denna webbplats. Ditt avtal om att följa och vara bunden av klausulerna 1, 2, 4 - 11 och 15 - 25 i dessa villkor anses anses inträffa vid din första användning av webbplatsen. Klausulerna 3 och 12 - 14 gäller endast försäljning av tjänster. Om du inte går med på att vara bunden av dessa villkor bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett avtalserbjudande som kan accepteras. Din beställning utgör ett avtalserbjudande och Vårt godkännande av det erbjudandet anses ske när vi skickar ett bekräftelsemeddelande till dig som anger att din beställning har accepterats.

1. Definitioner och tolkning

I detta avtal ska följande termer ha följande betydelse: "Konto": avser kollektivt den personliga informationen, betalningsinformation och referenser som används av användare för att få tillgång till betalt innehåll och / eller kommunikationssystem på webbplatsen; "Innehåll": all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datakompileringar och alla andra former av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av denna webbplats; "Faciliteter": kollektivt alla online-faciliteter, verktyg, tjänster eller information som SOLHEIM ApS tillhandahåller via webbplatsen antingen nu eller i framtiden; "Tjänster": de tjänster som är tillgängliga för dig via denna webbplats, specifikt användning av SOLHEIMs egenutvecklade e-lärplattform; "Betalningsinformation": betyder alla detaljer som krävs för att köpa tjänster från denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kredit- / bankkortsnummer, bankkontonummer och sorteringskoder; "Lokaler": Medel Vårt eller våra verksamhetsställen ligger på Vedbæk Stationsvej 21B, 1.tv, DK-2950 Vedbæk; "System": all online-kommunikationsinfrastruktur som SOLHEIM ApS gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserad e-post, anslagstavlor, chattfaciliteter och e-postlänkar; "Användare" / "Användare": en tredje part som besöker webbplatsen och inte är anställd av SOLHEIM ApS och agerar under sin anställning; "Webbplats": den webbplats som du för närvarande använder (www.elinsolheim.se) och alla underdomäner på denna webbplats (t.ex. stark.solheim.se) såvida de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor; och "Vi / oss / vår": betyder SOLHEIM ApS ett företag som är registrerat hos registrator för företag för Danmark med företagsregistreringsnummer DK40618384, Vedbæk Stationsvej 21B, 1.tv. DK-2950 Vedbæk

2. Åldersbegränsningar

Personer under 18 år bör endast använda denna webbplats under överinseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av eller med tillstånd av en vuxen.

3. Företagskunder

Dessa villkor gäller även för kunder som köper tjänster under verksamheten.

4. Immateriell egendom

 • 4.1 Med förbehåll för undantagen i klausul 5 i dessa villkor, allt innehåll som ingår på webbplatsen, såvida det inte laddas upp av användare, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, data sammanställningar, sidlayout, underliggande kod och programvara tillhör SOLHEIM ApS, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta använda webbplatsen erkänner du att sådant material skyddas av tillämplig Storbritannien och internationell immateriell egendom och andra lagar.
 • 4.2 Med förbehåll för klausul 6 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända material från webbplatsen om inte annat anges på webbplatsen eller om du inte får vårt uttryckliga skriftliga tillstånd att göra det.

5. Immateriell egendom från tredje part

 • 5.1 Om inte annat uttryckligen anges tillhör alla immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärken, i produktbilder och beskrivningar till tillverkarna eller distributörerna av sådana produkter som kan vara tillämpliga.
 • 5.2 Med förbehåll för klausul 6 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på annat sätt återanvända sådant material såvida inte annat anges på webbplatsen eller om du inte får uttryckligt skriftligt tillstånd från den berörda tillverkaren eller leverantören.

6. Rättvis användning av immateriella rättigheter

Material från webbplatsen kan återanvändas utan skriftligt tillstånd om något av undantagen som beskrivs i kapitel III i Copyright Designs and Patents Act 1988 gäller.

7. Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Såvida inte detta uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av SOLHEIM ApS eller av våra dotterbolag. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frångår oss ansvar för alla former av förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av dem. Införandet av en länk till en annan webbplats på den här webbplatsen innebär inte något stöd för webbplatserna själva eller de som kontrollerar dem.

8. Länkar till denna webbplats

De som vill placera en länk till denna webbplats på andra webbplatser får göra det endast till hemsidan för webbplatsen www.elinsolheim.se utan vårt föregående tillstånd. Djuplänkning (dvs. länkar till specifika sidor på webbplatsen) kräver vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. För mer information, vänligen kontakta oss via e-post på info@elinsolheim.se eller ring oss på följande nummer: +45 60641403.

9. Användning av kommunikationsanläggningar

 • 9.1 När du använder något system på webbplatsen bör du göra det i enlighet med följande regler. Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till att ditt konto stängs av eller stängs:
 • 9.1.1 Du får inte använda obscent eller vulgärt språk; 9.1.2 Du får inte skicka in innehåll som är olagligt eller på annat sätt anstötligt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, åldersmässigt, sexistiskt eller rasistiskt;
 • 9.1.3 Du får inte skicka innehåll som är avsett att främja eller uppmuntra till våld;
 • 9.1.4 Det rekommenderas att inlägg görs på engelska eftersom vi kanske inte kan svara på förfrågningar som skickats på andra språk.
 • 9.1.5 De sätt på vilka du identifierar dig får inte bryta mot dessa villkor eller någon tillämplig lag.
 • 9.1.6 Du får inte utge dig för att vara en annan person, särskilt anställda och representanter för SOLHEIM ApS eller våra dotterbolag; och
 • 9.1.7 Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation som "skräppost" eller "skräppost".
 • 9.2 Du erkänner att SOLHEIM ApS förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation som görs till oss eller använder vårt system.
 • 9.3 Du bekräftar att SOLHEIM ApS kan behålla kopior av all kommunikation som görs till oss eller använder vårt system.
 • 9.4 Du bekräftar att all information du skickar till oss via vårt system kan ändras av oss på något sätt och du avstår härmed från din moraliska rätt att identifieras som författare till sådan information. Eventuella begränsningar som du kanske vill sätta på vår användning av sådan information måste meddelas oss i förväg och vi förbehåller oss rätten att avvisa sådana villkor och tillhörande information.

10. Konton

 • 10.1 För att kunna skaffa tjänster på den här webbplatsen och använda vissa andra delar av systemet måste du skapa ett konto som innehåller vissa personliga uppgifter och betalningsinformation som kan variera beroende på din användning av webbplatsen eftersom vi kanske inte behöver betalningsinformation tills du vill göra ett köp. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner och garanterar du att:
 • 10.1.1 all information du lämnar är korrekt och sanningsenlig;
 • 10.1.2 du har tillstånd att skicka betalningsinformation där tillstånd kan krävas; och
 • 10.1.3 kommer du att hålla denna information korrekt och uppdaterad. Din skapande av ett konto är ytterligare en bekräftelse på din representation och garanti.
 • 10.2 Det rekommenderas att du inte delar dina kontouppgifter, särskilt ditt användarnamn och lösenord. Vi tar inget ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av att dina kontouppgifter delas av dig. Om du använder en delad dator rekommenderas det att du inte sparar dina kontouppgifter i din webbläsare.
 • 10.3 Om du har anledning att tro att dina kontouppgifter har erhållits av en annan person utan samtycke, bör du kontakta oss omedelbart för att stänga av ditt konto och avbryta eventuella obehöriga beställningar eller betalningar som kan vänta. Observera att beställningar eller betalningar endast kan annulleras tills tillhandahållandet av tjänster har börjat. I händelse av att en obehörig försörjning börjar innan du meddelar oss om beställningens eller betalningens obehöriga karaktär, kommer du att debiteras för perioden från början av tillhandahållandet av tjänster till det datum du meddelade oss och kan debiteras för en faktureringscykel på en månad.
 • 10.4 När du väljer ditt användarnamn måste du följa villkoren som anges ovan i avsnitt 9. Om du inte gör det kan det leda till att ditt konto stängs av och / eller raderas.

11. Uppsägning och annullering av konton

 • 11.1 Antingen SOLHEIM ApS eller du kan säga upp ditt konto. Om vi avslutar ditt konto kommer du att meddelas via e-post och en förklaring till uppsägningen kommer att ges. Trots ovanstående förbehåller vi oss rätten att säga upp utan att ange skäl.
 • 11.2 Om vi avslutar ditt konto kommer alla nuvarande eller väntande beställningar eller betalningar på ditt konto att annulleras och tillhandahållandet av tjänster kommer inte att påbörjas.
  12.3 Prenumeration och uppsägning: Din prenumeration upphör inte och det finns ingen inlåsningsperiod. Prenumerationen förnyas automatiskt varje månad till det aktuella prenumerationspriset. Du kan säga upp avtalet utan föregående meddelande när du vill, innan nästa betalningsperiod, men den redan betalade månaden återbetalas inte (undantaget är när ångerrätten eller tillfredsställelsesgarantin används). Avtalet kan sägas upp via vår webbplats www.elinsolheim.se, när du är inloggad, under "Mitt konto",  "Avbryt prenumeration." Du har tillgång till alla dina köpta utbildningsmoduler och relaterat material så länge du är medlem. I händelse av en uppsägning kommer du att ha tillgång i 30 dagar från sista betalningsdatum, oavsett när du var tvungen att säga upp din prenumeration under den perioden. Din prenumeration kommer att förnyas om du inte har sagt upp den och så länge det kreditkort som användes för att skapa prenumerationen är giltigt. Om ditt kort har gått ut eller behöver ändras kan du göra det under "Mitt konto". 

12. Tjänster, priser och tillgänglighet

 • 12.1 Även om allt har gjorts för att säkerställa att alla allmänna beskrivningar av tjänster som finns tillgängliga från SOLHEIM ApS motsvarar de faktiska tjänster som kommer att tillhandahållas till dig, ansvarar vi inte för några variationer från dessa beskrivningar eftersom den exakta typen av tjänsterna kan variera beroende på dina individuella krav och omständigheter. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag på grund av vårdslöshet från vår sida och avser endast variationer av rätt Tjänster, inte helt olika tjänster. Se underavsnitt 13.8 för felaktiga tjänster.
 • 12.2 I förekommande fall kan du bli tvungen att välja önskad serviceplan.
 • 12.3 Vi varken intygar eller garanterar att sådana tjänster alltid kommer att finnas tillgängliga och kan inte nödvändigtvis bekräfta tillgänglighet förrän du har bekräftat din beställning. Tillgänglighetsindikationer finns inte på webbplatsen.
 • 12.4 All prisinformation på webbplatsen är korrekt när du går online. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och ändra eller ta bort specialerbjudanden då och då och vid behov.
 • 12.5 I händelse av att priser ändras under perioden mellan en beställning för Tjänster och oss som behandlar den ordern och tar betalning, ska det pris som var giltigt vid beställningstidpunkten användas.

13. Beställningar och tillhandahållande av tjänster

 • 13.1 Ingen del av denna webbplats utgör ett avtalserbjudande som kan accepteras. Din beställning utgör ett avtalserbjudande som vi, efter eget gottfinnande, kan acceptera. Vårt godkännande indikeras av att vi skickar en beställningsbekräftelse via e-post till dig. Endast en gång vi har skickat en beställningsbekräftelse via e-post kommer det att finnas ett bindande avtal mellan SOLHEIM ApS och dig.
 • 13.2 Beställningsbekräftelser enligt underavsnitt 13.1 skickas till dig innan tjänsterna börjar och ska innehålla följande information:
 • 13.2.1 Bekräftelse av de beställda tjänsterna inklusive fullständiga detaljer om de viktigaste egenskaperna hos dessa tjänster;
 • 13.2.2 Fullständigt specificerad prissättning för de beställda tjänsterna inklusive, i förekommande fall, skatter, leveranser och andra tilläggskostnader;
 • 13.2.3 Relevanta tider och datum för tillhandahållandet av tjänsterna;
 • 13.2.4 Användaruppgifter och relevant information för åtkomst till dessa tjänster.
 • 13.3 Om vi ​​av någon anledning inte accepterar din beställning ska ingen betalning tas under normala omständigheter. Under alla omständigheter återbetalas alla belopp som du betalat i samband med den beställningen inom 14 kalenderdagar.
 • 13.4 Betalning för tjänsterna ska tas via din valda betalningsmetod, omedelbart för alla installationsavgifter som motsvarar den serviceplan du köpt och samma dag i varje efterföljande månad (”faktureringscykel”) för avgifter som har upplupits under föregående månad ( ”Faktureringscykel”) OCH / ELLER som anges i orderbekräftelsen du fick.
 • 13.5 Vi strävar efter att fullfölja din beställning inom 2-3 arbetsdagar eller om inte, inom en rimlig tid efter din beställning, såvida det inte finns exceptionella omständigheter. Om vi ​​inte kan fullfölja din beställning inom en rimlig tidsperiod kommer vi att informera dig när du gör beställningen med en anteckning på den relevanta webbsidan eller genom att kontakta dig direkt efter att du gjort din beställning. Tiden är inte avgörande för avtalet, vilket innebär att vi strävar efter att fullfölja din beställning inom överenskomna tidsfrister, men detta är inte en väsentlig term i avtalet och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig om vi inte gör det. Om tjänsterna ska börja inom 14 kalenderdagar efter vårt godkännande av din beställning, på din uttryckliga begäran, måste du uttryckligen bekräfta att dina lagstadgade annulleringsrättigheter, som beskrivs nedan i avsnitt 14, kommer att påverkas.
 • 13.6 SOLHEIM ApS ska använda alla våra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg, i proportion till bästa handelspraxis.
 • 13.7 Om tjänster tillhandahålls som inte överensstämmer med din beställning och därmed är felaktiga (reklamation), bör du kontakta oss omedelbart för att informera oss om misstaget, og senast inom 2 månader. Vi kommer att se till att alla nödvändiga korrigeringar görs inom fem (5) arbetsdagar. Ytterligare villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa tjänster. Du kommer att bli ombedd att läsa och bekräfta att du accepterar sådana villkor när du slutför din beställning.
 • 13.8 SOLHEIM tillhandahåller teknisk support via vårt online supportforum och / eller telefon. SOLHEIM gör allt för att svara på supportförfrågningar inom 1 dag under europeiska öppettider (09.00 till 20.00 ECT), men vi garanterar inte en viss svarstid.
 • Teknisk support och al andan support är på engelska.

14. Avbokning av beställningar och tjänster

Vi vill att du ska vara helt nöjd med de produkter eller tjänster du beställer från SOLHEIM ApS Om du behöver prata med oss ​​om din beställning, vänligen kontakta kundtjänst på +45 60641403, eller via e-post på kundservice@elinsolheim.se eller skriv till oss på vår adress (se avsnitt 1 ovan). Du kan avbryta en beställning som vi har accepterat eller säga upp avtalet. Om några specifika villkor som följer med tjänsten innehåller villkor för att avbryta tjänsten, gäller avbokningsreglerna i de specifika villkoren.
 • 14.1 Om du är en konsument baserad inom Europeiska unionen har du lagstadgad rätt till en "nedkylningsperiod" (Ångerrätt). Denna period börjar när din beställning har bekräftats och avtalet mellan SOLHEIM ApS och dig har bildats och slutar i slutet av 14 kalenderdagar efter det datumet. Om du ändrar dig om tjänsterna inom denna period och vill avbryta din beställning, vänligen meddela oss omedelbart med följande e-post: sales@elinsolheim.se. Din rätt att avbryta under avkylningsperioden är föremål för bestämmelserna i underavsnitt 14.2.
 • 14.2  Återbetalningar, i förekommande fall, kommer att utfärdas inom 5 arbetsdagar och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar efter att du meddelat oss att du vill avbryta.
 • 14.3 Annullering av tjänster efter den 14 kalenderdagens nedkylningsperiod har förflutit ska omfattas av de specifika villkoren för dessa tjänster och kan vara föremål för en minsta kontraktstid.
 • 14.4 Nöjdhetsgaranti: SOLHEIM Aps erbjuder också en 30-dagars tillfredsställelsesgaranti: Om du inte märker en skillnad på bara 4 veckor där du följer modulerna får du tillbaka pengarna. Om du vill använda tillfredsställelsesgarantin måste du meddela SOLHEIM skriftligt (e-post) eller muntligt inom 30 dagar från köpeavtalet vid din anmälan. Det belopp som du har debiterats vid avtalets ingående återbetalas sedan till dig inom 30 dagar.

15. Sekretess

Användningen av webbplatsen regleras också av vår integritetspolicy (http://www.elinsolheim.se/privacy-policy/) som ingår i dessa villkor genom denna referens. Klicka på länken ovan för att se sekretesspolicyn.

16. Hur vi använder din personliga information (dataskydd)

 • 16.1 All personlig information som vi kan samla in (inklusive, men inte begränsat till, ditt namn och adress) kommer att samlas in, användas och förvaras i enlighet med bestämmelserna i Data Protection Act 1998 och dina rättigheter enligt den lagen.
 • 16.2 Vi kan använda din personliga information för att:
 • 16.2.1 tillhandahålla våra tjänster till dig;
 • 16.2.2 Behandla din betalning för tjänsterna; och
 • 16.2.3 Informera dig om nya produkter och tjänster tillgängliga från oss. Du kan begära att vi slutar skicka denna information när som helst.
 • 16.3 Under vissa omständigheter (om du till exempel vill köpa tjänster på kredit) och med ditt samtycke kan vi vidarebefordra din personliga information till kreditreferensbyråer. Dessa byråer är också bundna av Data Protection Act 1998 och bör använda och hålla din personliga information därefter.
 • 16.4 Vi kommer inte att vidarebefordra din personliga information till andra tredje parter utan att först ha fått ditt uttryckliga tillstånd.
 • 16.5 Som registrerad hos SOLHEIM har du alltid följande rättigheter:
Rätt att se information (rätt till åtkomst). Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information.

Rätt till rättelse (korrigering). Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv. Du har också rätt att få din information kompletterad med ytterligare information om detta kommer att göra din personliga information mer fullständig och / eller uppdaterad.

Rätt att radera. I speciella fall har du rätt att få bort information om dig. Rätt till begränsning av behandlingen I speciella fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi i framtiden endast behandla informationen - utom för lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att invända. Du har rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Detta gäller dock endast om vår behandling baseras på artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1, bokstav e och f. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring. 

Rätt att överföra information (dataportabilitet). I vissa fall har du rätt att ta emot din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att denna personliga information överförs från en registeransvarig till en annan.

För att utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta SOLHEIM Aps via e-post: kundeservice@elinsolheim.se.

  17. Ansvarsfriskrivningar

  • 17.1 Vi garanterar inte att webbplatsen uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att vara lämplig för ett visst syfte, att den inte kränker tredje parts rättigheter, att den är kompatibel med alla system, att det kommer att vara säkert och att all information som tillhandahålls är korrekt. Vi garanterar inga specifika resultat från användningen av vår tjänst eller våra tjänster.
  • 17.2 Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra råd och innehållet på denna webbplats bör inte förlitas när man fattar beslut eller vidtar några åtgärder av något slag.
  • 17.3 Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett avtalserbjudande som kan accepteras.
  • 17.4 Även om vi använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod rekommenderas du starkt att ta ansvar för din egen internetsäkerhet, dina personuppgifter och dina datorer.
  • 17.5 Det är ett kriterium för att använda kursen, antingen: Det är minst 6 veckor sedan vaginal födelse + grönt ljus vid medicinsk kontroll. Eller: Det är minst tio veckor sedan kejsarsnitt + grönt ljus vid medicinsk kontroll.

  18. Ändringar av anläggningarna och dessa villkor

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra webbplatsen, dess innehåll eller dessa villkor. Du kommer att vara bunden av alla ändringar av användarvillkoren från första gången du använder webbplatsen efter ändringarna. Om vi är skyldiga att göra några ändringar av dessa villkor enligt lag, kommer dessa ändringar att gälla automatiskt för alla beställningar som för närvarande väntar utöver alla beställningar som du gör i framtiden.

  19. Webbplatsens tillgänglighet

  • 19.1 Webbplatsen tillhandahålls "som den är" och på "som tillgänglig" -basis. SOLHEIM ApS använder branschens bästa praxis för att ge hög drifttid, inklusive en feltolerant arkitektur som finns i molnservrar. Vi ger ingen garanti för att webbplatsen eller anläggningarna är fria från defekter och / eller fel och vi ger inte någon form av återbetalning för avbrott. Vi ger inga (uttryckliga eller underförstådda) garantier för lämplighet för ett visst syfte, noggrannhet i information, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.
  • 19.2 Vi tar inget ansvar för störningar eller bristande tillgänglighet på webbplatsen till följd av externa orsaker inklusive, men inte begränsat till, ISP-utrustningsfel, värdutrustningsfel, kommunikationsnätfel, strömavbrott, naturhändelser, krigshandlingar eller lagliga begränsningar och censur.

  20. Ansvarsbegränsning

  • 20.1 I den utsträckning som lagen tillåter tillåter vi oss inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada, förutsebar eller på annat sätt, inklusive indirekta, följdmässiga, speciella eller exemplariska skador som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller någon information som finns där. Du bör vara medveten om att du använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
  • 20.2 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar SOLHEIM Aps ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försumlighet eller bedrägeri från SOLHEIM Aps.
  • 20.3 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar SOLHEIM Aps ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada till följd av felaktig tillhandahållande av tjänster eller på grund av felaktig information på webbplatsen.
  • 20.4 I händelse av att någon av dessa villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt inte verkställbar, ska den termen anses avskild från dessa villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren. Denna term gäller endast inom jurisdiktioner där en viss term är olaglig.

  • 20.5 Villkor för SOLHEIMs onlinekurs:
   Materialet på www.elinsolheim.se har förberetts för information och undervisning och bör inte tolkas som behandling av specifika sjukdomar eller hälsoproblem eller som fysioterapeutisk behandling. Materialet har utvecklats på grundval av bevis, litteraturstudier och kliniska erfarenheter och bygger på Elin Solheims professionella expertis som fysioterapeut. Informationen på denna webbplats ska inte användas för diagnos eller behandling av sjukdomar och funktionella problem eller för att förskriva annan behandling. En läkare ska alltid kontaktas vid misstanke om sjukdom eller behandlingskrävande medicinska problem. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen i materialet är korrekt och uppdaterad, men användning av materialet sker alltid på köparens egen risk. Alla uppnådda eller inte uppnådda resultat vid köp och användning av produkten, liksom alla skador som uppkommit i samband med användningen av produkten är köparens eget ansvar. Vi gör allt för att säkerställa att vår webbplats fungerar som den ska, utan några besvär för dig som användare. SOLHEIM ApS förbehåller sig dock rätten att webbplatsen kan vara tillfälligt ur funktion på grund av tekniska problem som är utom vår kontroll. 

  20.6 Träningssvillkor:
  • Kriterier för att använda onlinekursen: 


  Att det har gått minst 8 veckor sedan förlossning med kejsarsnitt samt att du har fått klartecken efter läkarkontroll/ kontroll barnmorska. 

  Eller: 
  Att det har gått minst 6 veckor sedan vaginal födsel samt att du har fått klartecken efter läkarkontroll/ kontroll barnmorska. 

  Och: Naturligtvis får du använda onlinekursen även om det har gått många år sedan du var gravid och födde. 

  • Om du har svåra graviditetsrelaterade gener eller andra icke-graviditetsrelaterade gener (såsom bråck, bäckens organframfall/POP, svår och kroniskt diagnostiserad rectus diastas, bäckenvärk, ischiasmärta eller depression efter förlossningen), rekommenderar vi att du alltid kontaktar läkare och / eller fysioterapeut innan du påbörjar någon form av träning. Du rekommenderas också att kontakta Elin Solheim via e-post info@elinsolheim.se innan du börjar med kursen, om du har frågor om något av dessa problem. Alla risker i samband med utbildningen är köparens eget ansvar. Inte alla tillstånd kan påverkas positivt av enbart träning, och i sådana fall är det viktigt att prata med din läkare eller annan vårdpersonal om det, och eventuellt. Be om hänvisning till en fysioterapeut som är specialiserad på kvinnans bäcken och bäckenbotten, eller en annan specialitet som passar ditt problem. På det sättet kan du få bästa möjliga behandling och den mest effektiva rehabiliteringskursen för ditt problem. SOLHEIMs onlinekurs har en design där utbildningsmodulerna utvecklas gradvis över tid. Om du fortfarande inte följer den här guiden om gradvis ökad belastning och utveckling över tiden är det köparens eget ansvar. Om träningen påverkar dig negativt eller har en oönskad effekt, sluta följa modulerna och kontakta Elin via kundservice@elinsolheim.se för ytterligare vägledning, och du rekommenderas att kontakta din läkare angående problemet.

  21. Inget avstående

  I händelse av att någon part i dessa villkor misslyckas med att utöva någon rättighet eller åtgärd som ingår i detta ska detta inte tolkas som ett avstående från den rätten eller åtgärden.

  22. Tidigare villkor

  I händelse av konflikt mellan dessa Allmänna villkor och tidigare versioner därav, ska bestämmelserna i dessa Allmänna villkor gälla såvida inte annat uttryckligen anges.

  23. Tredjeparts rättigheter

  Ingenting i dessa villkor ger någon tredje part rättigheter. Avtalet som skapats genom dessa villkor är mellan dig och Solheim ApS Ltd.

  24. Kommunikation

  • 24.1 Alla meddelanden / kommunikationer ska ges till oss antingen per post till våra lokaler (se adress ovan) eller via e-post till info@elinsolheim.se. Ett sådant meddelande anses ha mottagits tre dagar efter publicering om det skickas med förstklassig post, dagen för sändning om e-postmeddelandet mottas i sin helhet på en arbetsdag och nästa arbetsdag om e-postmeddelandet skickas på en helg eller helgdag.
  • 24.2 Vi kan då och då, om du väljer att ta emot det, skicka information om våra produkter och / eller tjänster. Om du inte vill få sådan information klickar du på länken ”Avsluta prenumeration” i alla e-postmeddelanden som du får från oss.

  25. Lag och jurisdiktion

  Dessa villkor och förhållandet mellan dig och SOLHEIM ApS ska regleras av och tolkas i enlighet med Danmarks lag och SOLHEIM ApS och du samtycker till att underkasta dig domstolens exklusiva jurisdiktion.
  Skapad med